Jaarverslagen

Jaarverslagen zijn zeer belangrijk voor ondernemers. Maar niet alleen jaarverslagen zijn van belang. Steeds meer worden tussentijdse financiële verslagen verlangd voor allerlei doeleinden. Natuurlijk is de Belastingdienst geïnteresseerd in de ontwikkeling van de onderneming. Maar ook banken en andere financieringsinstellingen maken gebruik van deze verslagen. Tenslotte zal ook de ondernemer periodiek de cijfers van zijn onderneming eens op een rijtje gezet willen zien.

Reden genoeg dus om de nodige aandacht aan de (jaar) verslagen te besteden. Ter voorbereiding van een verslag worden de in de boekhouding verwerkte gegevens onderworpen aan een laatste controle en beoordeling. De nodige dossiervastleggingen worden gemaakt en als sluitstuk het jaarverslag. Toch zijn er jaarverslagen en jaarverslagen. Voor besloten vennootschappen zijn er wettelijke regels gesteld waaraan een jaarverslag moet voldoen. De eisen worden stringenter naarmate de ondernemingen groter worden. De jaarverslagen van BFA voldoen aan deze wettelijke eisen.

Voor eenmanszaken en vennootschappen onder firma zijn er geen wettelijke voorschriften. Uitgangspunt blijft bij alle vormen van verslaggeving dat het jaarverslag een duidelijke en interpreteerbare bron moet zijn ter beoordeling van de financiële kracht en de ontwikkeling van de onderneming aan het eind van de verslagperiode. Vooraf maken we samen met de ondernemer een inventarisatie van de informatiebehoefte voor de (jaar)verslagen. Want ook hiervoor geldt dat het verslag duurder zal worden naarmate de informatie gedetailleerder moet worden weer gegeven.

Informatief, duidelijk, volledig en eenvoudig zijn onze no nonsense uitgangspunten bij de verslaggeving.