Fiscaal

Belastingheffing is niets nieuws. Uit het aanslagbiljet hieronder blijkt dat de Egyptenaren ook al regelmatig post van de Inspecteur tegemoet konden zien. “De Belastingdienst zorgt voor de heffing, de inning en de controle van de rijksbelastingen. Daarnaast verricht de dienst een aantal niet-fiscale taken, zoals bijvoorbeeld de premieheffing voor de volksverzekeringen. Bij de Belastingdienst werken ruim 30.000 mensen. Er zijn 6 miljoen particulieren en 1,1 miljoen ondernemers die belastingplichtig zijn”, vermeldt de website van de Belastingdienst.

Een gigantische kolos dus met een enorme deskundigheid om de opbrengst voor de Staat zo hoog mogelijk te laten zijn. Ondernemers denken van nature tegenover gesteld. Bij hun streven naar winstmaximalisatie past nu eenmaal een zo laag mogelijke belastingafdracht.

Ook is het systeem van belasting heffen er niet eenvoudiger op geworden. De politiek heeft de mond vol van verminderende bureaucratie, vereenvoudigde verwerking etc. Aangiftebiljet V van vereenvoudigd is echter nog steeds niet uit gevonden. Het enige wat wij er van hebben kunnen merken is dat de administratieve systemen van de overheidsinstanties steeds meer eisen van de belastingplichtigen waardoor hun eigen administratieve systemen vlotter verlopen, maar van een vermindering van administratieve lasten voor de bedrijven en particulieren is niets te merken. Ook het recent ingevoerde nieuwe belastingstelsel vormt daarop geen uitzondering. De Belastingregels zijn vast gelegd in wetten. Het leven doet zich in werkelijkheid echter voor in veel varianten en schakeringen. Er zal dus altijd ruimte zijn voor interpretatie van de regelingen, omdat het leven zich niet laat vangen in eenduidige regels.

Het is dus zaak voor de ondernemer om voor zijn belangen op te komen. Door de massaliteit en de deskundigheid van de tegenspelers raakt hij echter onder gesneeuwd als hij dat doet zonder daarbij zelf ook de nodige deskundigheid in stelling te brengen. Een goede fiscale adviseur is dus zowel bij de zakelijke beslissingen van belang als bij de aangifte en nazorg daarvan bij geschillen met de Belastingdienst. Dat daarbij ook een gedeelte van de administratieve rompslomp uit handen wordt genomen is mooi mee genomen.