Administratie

Het is nog niet zo lang geleden dat boekhouden een vak was dat werd uitgeoefend door administrateurs die dagenlang met de pen in de hand de boekhoudkundige aantekeningen maakten. Het waren eigenlijk mensen met een saai imago, een noodzakelijk kwaad. Dat kwam ook omdat de boekhoudkundige werkzaamheden alleen maar bedoeld waren om het verleden te registreren.

Dat veranderde echter snel. De ondernemingen groeiden en het zakenleven werd sneller en sneller. De ondernemers moesten in alle geledingen hogere eisen aan hun administratie gaan stellen. Ook in het MKB moesten de ondernemers steeds meer en sneller de financiële situatie van hun onderneming analyseren.

De automatisering schoot te hulp. Met een enorm tempo werd het administratieve proces geprogrammeerd. Nog steeds was de registratie het uitgangspunt, maar omdat een computer veel sneller kan rekenen en sorteren dan de mens ontstonden er legio mogelijkheden om de administratie te gaan gebruiken als informatiebron nummer één voor de sturing van ondernemingen. Wij hebben deze ontwikkelingen op de voet gevolgd.

De administratie is door de automatisering voor een groot gedeelte teruggebracht tot standaard werkzaamheden, die door iedereen met een beetje gezond verstand in eigen beheer kan worden gevoerd. Onze rol is dan terug gebracht tot het begeleiden en het inbrengen van de professionele know-how in de administratie. Bovendien is het zaak dat de ondernemer continue toegang heeft tot zijn eigen administratie. Reden genoeg dus om het voeren van de administratie door de ondernemer in eigen beheer te stimuleren.

Wij adviseren bij de aanschaf van computer en software en bemiddelen desgewenst bij het vinden en opleiden van een (parttime) administrateur. Natuurlijk kunt u de administratie ook door onze medewerkers laten verzorgen. Sinds kort adviseren wij u ook op het gebied van zeer geavanceerd Realtime Internet Boekhouden. Bij u op de zaak of bij ons op kantoor. Zeg het maar: wilt u meer weten? Mail of bel ons dan even, een afspraak is gauw gemaakt !