Tarieven

2018  Prijs in €
Tariefcode 1 € 41,00
Tariefcode 2 € 52,00
Tariefcode 3 € 64,50
Tariefcode 4 € 72,00
Tariefcode 5 € 89,50
Tariefcode 6 € 103,50

 

Code Omschrijving Tariefcode
201 Bijwonen Aandeelhoudersvergadering 5
202 Notulen aandeelhoudersvergadering 5
203 Advisering aandelentransacties 5
204 Advisering algemeen (beleidsniveau) 5
205 Advisering automatisering 5
206 Advisering bedrijfsbeleid 5
207 Advisering bedrijfsoverdracht 5
208 Advisering contracten 5
209 Advisering juridische zaken 5
210 Advisering pensioenen 5
211 Advisering oprichting rechtspersonen 5
212 Advisering vof / maatschap 5
213 Advisering assuranties 5
214 Advisering financiering 5
215 Advisering investeringen 5
216 Advisering onroerend goed 5
217 Advisering administratieve organisatie 5
218 Opstellen begrotingen 5
300 Jaaradministratie 1
301 Administratie 1e kwartaal 1
302 Administratie 2e kwartaal 1
303 Administratie 3ekwartaal 1
304 Administratie 4e kwartaal 1
305 Administratie januari 1
306 Administratie februari 1
307 Administratie maart 1
308 Administratie april 1
309 Administratie mei 1
310 Administratie juni 1
311 Administratie juli 1
312 Administratie augustus 1
313 Administratie september 1
314 Administratie october 1
315 Administratie november 1
316 Administratie december 1
317 Administratieve begeleiding 2
318 Opleiding administratie 2
319 Loonberekeningen (netto-brtuo) 2
320 Verwerken formulieren 2
321 Loonberekeningen (algemeen) 1
322 Correspondentie algemeen 4
323 Mutaties / Correspondentie Kamer van Koophandel 4
401 (Accountants-) verklaring 4
402 Controle / Jaarrekening 4
403 Publicatie jaarrekening 4
404 Tussentijdse Balans en Verlies- en Winstrekening 4
405 Voorlopige jaarrekening 4
406 Inbrengverklaring 4
407 Verzekeringsverklaring 4
412 Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel 0
501 Bespreking Belastingdienst 4
502 Correspondentie Belastingdienst 4
503 Fiscale advisering 4
505 Betalingsregelingen Belastingdienst 4
507 Aangifte vennootschapsbelasting 6
508 Aangifte omzetbelasting 5
509 Aangifte loonheffingen 5
510 Aangifte dividendbelasting 5
511 Aangifte schenkingsrecht 5
512 Aangifte successierecht 5
513 Aangifte overige belastingen 5
514 Middeling 4
515 Controle aanslagen / nota’s 4
516 Werkzaamheden subsidies 4
518 Beroep Inkomstenbelasting 6
519 Beroep Vennootschapsbelasting 6
520 Beroep Omzetbelasting 6
521 Beroep loonheffingen 6
522 Bezwaar inkomstenbelasting 4
523 Bezwaar Vennootschapsbelasting 4
524 Bezwaar omzetbelasting 4
525 Bezwaar loonheffingen 4
526 Vragen Inspecteur 4
527 Boekenonderzoek Belastingdienst 4
534 Winst schattingen (SO-formulieren) 4
535 Aangifte IB / winstaangifte 6
536 Aangifte inkomstenbelasting privé aangifte (minimaal 1 uur) 5
601 Secretariaatswerk 1
802 Werkzaamheden sociale verzekeringen 3
803 Ontslagprocedures 3
804 Sollicitatieprocedures 3
805 Werving & Ontslag 3
806 Ziekmeldingen 3
808 Arbeidsovereenkomsten 3
809 Correspondentie personeelszaken 3
811 Correcties loon- salarisberekeningen 3
812 Loonberekeningen 3
999 Alle genoemde bedragen zijn exclusief tw 0