• Home »
 • Nieuws »
 • Vraag tegemoetkoming van maximaal € 50.000 aan (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB)

Vraag tegemoetkoming van maximaal € 50.000 aan (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB)

Wordt je nog steeds getroffen door de coronacrisis? Onderzoek dan of je in aanmerking komt voor de belastingvrije tegemoetkoming Vaste Lasten mkb van maximaal € 50.000. Aanvragen is mogelijk vanaf 30 juni 2020 tot en met 30 oktober 2020. Onder de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) krijgen bedrijven, afhankelijk van de omvang van hun bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming van minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000 voor hun vaste lasten voor juni tot en met september 2020. De tegemoetkoming is vrijgesteld van belastingheffing.

Bedrijven moet een omzetverlies hebben van minimaal 30% en het aandeel vaste lasten van de omzet moet minimaal € 4.000 bedragen. Van dat deel wordt maximaal 50% gecompenseerd. Er wordt wederom gekeken naar de SBI-code.

20200701 Verlenging TLV

Doelgroep

Ondernemers in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS komen ook in aanmerking komen voor de TVL-regeling, mits ze aan de overige criteria voldoen. Er wordt dus ook voor de TVL gekeken naar de SBI-code:

 • Heeft je op 15 maart 2020 als hoofdactiviteit één van de voor de TVL vastgestelde SBI-codes én voldoet je klant aan de overige voorwaarden (zie hierna), dan kom je in aanmerking voor de TVL.
 • Heb je niet als hoofdactiviteit maar wel als nevenactiviteit één van de voor de TVL vastgestelde SBI-codes? Dan kom je net als bij de TOGS ook in aanmerking komen voor de TVL, mits het omzetverlies van 30% en de drempel van artikel 2, tweede lid, onderdeel b uitsluitend betrekking heeft op de nevenactiviteit.
 • Kom je op grond van de hoofd- en nevenactiviteiten met bijbehorende SBI-codes in het handelsregister niet in aanmerking voor een tegemoetkoming, terwijl op grond van de aanduiding van de activiteiten (zoals op 15 maart 2020 opgenomen in het handelsregister) je wel een activiteit uitvoert die in de bijlage van de TVL staat genoemd? Dan kan je toch in aanmerking komen voor de TVL (artikel 2, derde lid, van de regeling). Deze mogelijkheid bestond al onder de TOGS. Beriep je je al hierop voor de TOGS, dan kom je automatisch ook in aanmerking voor de TVL, mits je aan de overige criteria voldoet.
 • Ook toeleveranciers van getroffen sectoren komen, net als onder de TOGS, in aanmerking. Onder de TVL geldt niet meer de eis dat de toeleverancier voor minimaal 70% van de omzet afhankelijk moet zijn van een getroffen sector.

Voorwaarden Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen voor de TVL:

 • Ingeschreven in het handelsregister op 15 maart 2020.
 • Maximaal 250 werknemers.
 • Kwalificatie als kleine of middelgrote onderneming (volgens de Europese mkb-definitie).
 • Aanwezigheid van een vestiging buiten de eigen woning. Wat ook voldoet is een vestiging die fysiek gescheiden is van de eigen woning en een eigen opgang heeft. Verder geldt deze eis niet voor ambulante ondernemingen en horecaondernemingen met een horecagelegenheid (artikel 2, tweede lid, onderdeel e, van de regeling).
 • De onderneming mag niet op 31 december 2019 al in problemen verkeren (artikel 5, eerste lid, onderdeel b, van de regeling).
 • Omzetverlies van minimaal 30% (artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de regeling).
 • Vaste lasten (bepaald zoals voorgeschreven in de regeling) zijn hoger dan € 4.000.

Voldoe je hieraan?

Neem dan contact met ons op en wij helpen je verder!

Reageren is niet toegestaan.