NOW regeling aanvragen

now aanvragen

Vanaf vandaag, 6 april a.s. is het loket geopend voor het aanvragen van de NOW-regeling bij het UWV. In drie termijnen ontvang je en voorschot van 80% van het aangevraagde bedrag. Binnen twee tot vier weken kun je de eerste termijn verwachten.

Lees hier meer

Uitstel betaling belastingen

Brief uitstel betaling belastingen

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen.

Lees hier meer

Overzicht maatregelen voor ondernemers

Door het coronavirus zijn het hectische tijden en komt er veel op jou als ondernemer af. In deze post willen wij je kort informeren over de diverse regelingen. Het is echter onmogelijk om volledig te zijn en deze illusie hebben wij ook niet, want de meeste regelingen zijn nog niet of niet volledig uitgewerkt.

Lees hier meer

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?

20200318 Werktijdverkorting stopgezet

Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend en staan hieronder.

Vragen en antwoorden over de nieuwe tegemoetkomingsregeling worden in dit artikel beantwoord.… Lees hier meer

Voorkom dat u onnodig (te) hoge ww-premie betaalt vanaf 2020, uitstel schriftelijke vastlegging arbeidsovereenkomst tot 1 april 2020

20200313 BETAAL NIET TEVEEL WWPREMIE

Als werkgever betaalt u WW-premie over het bruto loon van uw werknemers. Moet u straks in 2020 de lage of de hoge WW-premie betalen? Het verschil in premie bedraagt 5%!

Per
2020 gaat, anders dan nu het geval is, de indeling in hoge en lage
premies gelden voor alle sectoren.… Lees hier meer

Nieuwe noodpakket maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun.

Lees hier meer

Kabinet verzacht impact coronavirus met nieuwe economische maatregelen voor bedrijfsleven

20200316 CORONA MAATREGELEN

Het kabinet komt met extra maatregelen om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Dat schrijven de ministers Hoekstra, Koolmees en Wiebes aan de Tweede Kamer. De maatregelen variëren van een mogelijke opschaling van de werktijdverkorting tot een verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten en bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Lees hier meer

Aantal boekenonderzoeken door Belastingdienst gedaald

20200313 DALING AANTAL BOEKENONDERZOEKEN

Staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen van Financiën hebben vragen beantwoord over de tweede voortgangsrapportage 2019 en het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst. Uit die antwoorden blijkt dat het aantal boekenonderzoeken bij zowel grote ondernemingen als het mkb-midden en het mkb-klein de afgelopen jaren is gedaald.

Lees hier meer

De fiscale mogelijkheden van de fiets voor uw werknemer

20200313 FIETS VAN DE ZAAK

Uw werknemers reizen (bijna) elke dag van huis naar uw kantoor. Doen ze dit nu met een eigen vervoermiddel, te voet, met een auto van de zaak of met het openbaar vervoer? Dan is misschien het afleggen van (een deel van) het woon- werkverkeer met de fiets een goed alternatief.

Lees hier meer

Belastingdienst attendeert ondernemers met lage omzet op voorwaarden zelfstandigenaftrek

20200313 ZELFSTANDIGEN AFTREK EN LAGE OMZET

De Belastingdienst stuurt binnenkort een attentiebrief naar ondernemers die in 2019 een omzet hadden van minder dan € 5.000 of minder dan € 10.000. De brief bevat een bijlage met een uitgebreide beschrijving van de voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek. Dat schrijft de Belastingdienst op het forum voor fiscaal dienstverleners.

Lees hier meer