NOW regeling aanvragen

Vanaf vandaag, 6 april a.s. is het loket geopend voor het aanvragen van de NOW-regeling bij het UWV. In drie termijnen ontvang je en voorschot van 80% van het aangevraagde bedrag. Binnen twee tot vier weken kun je de eerste termijn verwachten. Achteraf, binnen 24 weken, wordt een verklaring van je gevraagd.

Je kunt tot 31 mei een aanvraag indienen.

Als wij de aanvraag voor je moeten indien, moeten we weten hoeveel het omzetverlies zal zijn. Je kunt de NOW pas aanvragen bij

een minimaal omzetverlies van 20%. Je kunt zelf aangeven vanaf wanneer de aanvraag in moet gaan, 01 maart, 01 april of 01 mei 2020.

Voor de aanvraag moeten we ook een kopie (PDF) van het laatste bankafschrift hebben

Omzetverlies

Bij een omzetverlies groter dan 20%, krijg je recht op looncompensatie. Het verlies gaat gemeten worden door de jaaromzet over 2019

te delen door 4 en te vergelijken met de te verwachten omzet over de maanden maart, april en mei 2020.

Als je omzet pas later dan maart is gedaald, kun je ervoor kiezen om de omzetvergelijking met één of twee maanden te verschuiven.

De aanvraag dient per onderneming waarvoor aangifte Loonheffing is gedaan te worden ingediend.

Let op: het loon voor de DGA telt hierbij (nog) niet mee.

Loonkosten

Het omzetverlies wordt gecompenseerd door (een deel van) de loonkosten te vergoeden. Bij 100% omzetverlies, wordt 90% van de

loonkosten gecompenseerd. Bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies, wordt (90% * 50% =) 45% van de loonkosten vergoed.

Het UWV neemt gegevens van de loonaangifte van januari 2020 als basis voor de uitkering. Het loon van januari wordt

vergeleken met de lonen in maart, april en mei. Als de loonsom over die maanden lager is, wordt de hoogte van de compensatie

verminderd. Het is daarmee van belang dat je zo veel mogelijk alle salarissen, ook voor oproepkrachten, blijft doorbetalen.

Het loon voor alle medewerkers waar loonaangifte voor is gedaan, telt mee voor de compensatie, m.u.v. het DGA-salaris.

Ook voor het loon van oproepkrachten krijg je compensatie, mits je het loon blijft doorbetalen.   

Om ook sociale verzekeringspremies, pensioen en vakantiegeld te compenseren, wordt het SV-loon met 30% verhoogd,

ongeacht de branches waarin je werkzaam bent. Er geldt een maximum loon per werknemer per maand van € 9.538.

DGA

Voor de DGA geldt de NOW regeling niet, wel kunnen we een verzoek indienen tot het verlagen van het gebruikelijk loon,

ook is er voor de DGA eventueel de TOZO regeling.


En nu?

Om de loonkosten te kunnen bepalen, hoef je niets voor te bereiden. Die gegevens haalt het UWV uit je

aangifte loonheffing van januari.

Het omzetverlies hoef je slechts in een percentage aan te geven bij de aanvraag. Dat percentage kun je nu al gaan

berekenen door de omzet over 2019 te delen door vier en af te zetten tegen de te verwachte omzet in maart,

april en mei 2020.

Als je eerder al werktijdverkorting hebt aangevraagd moet je even het registratienummer doorgeven ook deze hebben

we nodig bij de aanvraag.

Reageren is niet toegestaan.