• Home »
  • Nieuws »
  • Overzicht maatregelen voor ondernemers

Overzicht maatregelen voor ondernemers

Door het coronavirus zijn het hectische tijden en komt er veel op jou als ondernemer af. In deze post willen wij je kort informeren over de diverse regelingen. Het is echter onmogelijk om volledig te zijn en deze illusie hebben wij ook niet, want de meeste regelingen zijn nog niet of niet volledig uitgewerkt. Wij zullen daarom volstaan met een opsomming van diverse regelingen met een vermelding van de vindplaatsen op het internet voor nadere informatie.

Uiteraard kun je voor specifieke vragen altijd bij een van onze medewerkers terecht.

Een overzicht van alle regelingen is hier te vinden.

De meeste ondernemers krijgen met onderstaande regelingen te maken:

•   Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

     Deze regeling zal worden verwerkt in de reeds bestaande BBZ. In deze link staat hierover meer opgenomen.         

     Daarnaast hebben wij hierover een video opgenomen, welke hier te bekijken is.

     Ook over de andere onderwerpen zullen we nog video’s gaan opnemen. Volg ons daarom op YouTube of social media.

•   Compensatieregeling: 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers

De compensatieregeling is er voor bedrijven die geheel of grotendeels omzet mislopen maar die wel vaste kosten moeten betalen.

Het betreft een gift. Er komt een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen. Je leest er hier meer over.

 Daarnaast hebben wij hierover een video opgenomen, welke hier te bekijken is

•   Uitstel betalen belasting

Voor het aanvragen van uitstel van betaling is het van belang dat er een aanslag is opgelegd waarvoor uitstel vraagt.

Je kunt geen verzoek doen voor schulden die nog moeten komen en waarvan dus de aanslag nog moet worden opgelegd.  Lees hier meer.

Wil je uitstel van betaling aanvragen voor een aanslag die opgelegd is, mail de aanslag dan naar jouw contactpersoon of naar contact@bfa-advies.nl.

Let hier ook op het eventueel melden van betalingsonmacht ter voorkoming van bestuursaansprakelijkheid!

•   Verminderen voorlopige aanslagen

De kans dat je dit jaar minder winst maakt als begroot is zeer reëel.

Heb je reeds een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ontvangen, dan betaal je elke maand al een stukje belasting over je winst.

Wij kunnen de voorlopige aanslag op jouw verzoek naar beneden bijstellen of zelfs verminderen tot nihil.

Neem hiervoor contact op met jouw contactpersoon of stuur een mail naar contact@bfa-advies.nl.

•   Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug

     Je leest hier meer.

•   Voor werkgevers: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Deze regeling heeft de arbeidstijdverkorting vervangen. Je leest hier meer.

Onderstaande regelingen hebben betrekking op het lenen van geld:

•   Verruiming BMKB

Wil je geld lenen om de klappen op te vangen? Het is iets makkelijker gemaakt. Je leest het hier.

•   Borgstellingsregeling MKB-Landbouwkredieten

Voor de volledigheid vermelden wij ook deze regeling waarover hier meer te lezen is. 

•   Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

     Je leest hier meer.

•   Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

     Je leest hier meer.

•   Banken verlenen uitstel

Een aantal banken heeft in navolging van de overheid een aanvullende maatregel aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien.

Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank.

Belangrijke websites en pagina’s:

·     Rijksoverheid.nl – Vraag en antwoorden  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

·     Belastingdienst.nl – De gevolgen voor u

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus

·     KVK.nl – Coronaloket

https://www.kvk.nl/corona/

·     UWV.nl – Informatie over coronavirus 

https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/informatie-coronavirus.aspx

·     VNO-NCW.nl – Informatie over het Coronavirus voor ondernemers  

https://www.vno-ncw.nl/corona

·     MKB.nl – Informatie over het Coronavirus voor ondernemers  

https://www.mkb.nl/corona

·     NVB.nl – Vragen over corona en financiering   

https://www.nvb.nl/corona/

Verscherpte maatregelen en ons kantoor

De Overheid heeft verscherpte maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen hebben op iedereen grote impact. Voor ons kantoor geldt dat wij fysieke afspraken met klanten proberen te beperken om onze klanten en onszelf niet nodeloos bloot te stellen aan de risico’s. Ook werken onze medewerkers zo veel als mogelijk thuis. Dit is voor ons geen probleem omdat onze kantoren in hoge mate geautomatiseerd zijn, waardoor thuiswerken mogelijk is.

Wel kan dit invloed hebben op de telefonische bereikbaarheid van onze medewerkers. Wij vragen om begrip hiervoor.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze mail of anderszins vragen, aarzel dan niet om per mail of telefonisch contact met ons op te nemen.

Voor vragen met betrekking tot het verlagen van voorlopige aanslagen en het aanvragen van uitstel van betaling kun je terecht bij je contactpersoon.

Voor arbeidsrechtelijke vragen of vragen over loonbelasting en premies kunt u contact opnemen met Hans van der Pol.

Mede namens mijn collega’s wens ik jou en je omgeving veel gezondheid en sterkte toe. Zowel fysiek als financieel.

Reageren is niet toegestaan.