• Home »
  • Nieuws »
  • Kabinet verzacht impact coronavirus met nieuwe economische maatregelen voor bedrijfsleven

Kabinet verzacht impact coronavirus met nieuwe economische maatregelen voor bedrijfsleven

Het kabinet komt met extra maatregelen om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Dat schrijven de ministers Hoekstra, Koolmees en Wiebes aan de Tweede Kamer. De maatregelen variƫren van een mogelijke opschaling van de werktijdverkorting tot een verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten en bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

 

In de Kamerbrief lichten de ministers de volgende maatregelen nader toe:

1. Werktijdverkorting en mogelijke opschaling

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor de huidige regeling werktijdverkorting. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt momenteel met veel inzet aan het uitvoeren en opschalen van deze regeling.

Omdat zzp’ers geen personeel hebben, kunnen zij geen beroep doen op de werktijdverkortingsregeling. Voor zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, is er het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) dat wordt uitgevoerd door gemeenten.

Het formulier voor werktijdverkorting vind je hier.

2. Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bedrijven in het mkb met liquiditeitsproblemen door de gevolgen van het coronavirus, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel verhoogt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB van 50% naar 75%. De maatregel is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging van het rekening courant-krediet bij een financier (vaak een bank), met een maximale looptijd van 1 jaar. Ook een aantal overige voorwaarden in de BMKB zal worden versoepeld.

Meer over de BMKB-regeling lees je hier en hier.

3. Bijzonder uitstel van betaling

Ondernemers met liquiditeitsproblemen kunnen de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal het betalingsuitstel verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Om ondernemers tegemoet te komen, zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

Meer over uitstel van betaling lees je hier.

4. Aanpassen voorlopige aanslagen

Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betalen en door de coronacrisis een lagere winst verwachten, kunnen een verzoek indienen om verlaging van de voorlopige aanslag. De Belastingdienst zal deze verzoeken inwilligen.

Wil je jouw voorlopige aanslag aan laten passen, stuur dan een mail.

Vragen?

De Kamer van Koophandel heeft een speciale site geopend om ondernemersvragen over het coronavirus te beantwoorden.

Tot slot blijft het kabinet de economische situatie rondom het coronavirus nauwlettend volgen. Indien nodig zal het kabinet tijdig alle noodzakelijke en passende vervolgmaatregelen treffen.

Wij wensen alle ondernemers heel veel sterkte toe in deze zware tijd.

Heb je vragen? Neem dan contact op met jouw contactpersoon of stuur een mail.

Reageren is niet toegestaan.