• Home »
  • Nieuws »
  • Checklist aangifte inkomstenbelasting 2020

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2020

We zitten alweer in 2021 en dat betekent dat het boekjaar 2020 afgesloten kan gaan worden. We starten met het maken van de jaarcijfers en vervolgens maken we de aangiften. Gedurende een jaar kunnen er veel wijzigingen zijn. Hierdoor kunnen wij zelf niet beoordelen of bepaalde zaken voor het jaar 2020 van toepassing zijn. Om die reden hebben wij onderstaande checklist opgesteld. Zo kunnen onze klanten zelf controleren of er nog zaken zijn die van belang zijn voor de aangifte inkomstenbelasting 2020.

Uiteraard geldt voor alle onderstaande zaken: alleen indien van toepassing.

Persoonlijke gegevens

-Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum voor zover nog niet bij ons bekend (ook van partner en inwonende minderjarige kinderen)
-Burgerlijke staat indien gewijzigd of nog niet bij ons bekend (alleenstaand, samenwonend, geregistreerd partner, gehuwd, gescheiden, etc)

Inkomsten

-Jaaropgaven werkgevers, pensioenfondsen en uitkeringsinstanties
-Afkoopsommen lijfrente en uitkeringen kapitaalverzekeringen
-Ontvangen partneralimentatie
-Gegevens van overige inkomsten en terug ontvangen bedragen

Bezittingen

-Jaaroverzicht van privé betaal en spaarrekeningen
-Jaaroverzicht van betaal- en spaarrekeningen van de minderjarige kinderen
-Jaaroverzicht van beleggingen en kapitaalverzekeringen
-Waarde contant geld, Bitcoins etc.
-Waarde onroerende zaken die geen eigen woning zijn
-Rechten op periodieke uitkeringen
-Overige rechten, vorderingen en bezittingen

Wonen / eigen woning

-WOZ-beschikking 2020 van de eigen woning met waarde-peildatum 01-01-2019
-Jaaropgave van de hypotheek
-Jaaropgaven van periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming
-Bij aankoop of verkoop van een woning: de notarisafrekening, kosten hypotheekadvies, NGH, boeterente, bouwrente, bouwfacturen, bouwdepotkosten)
-Uitgaven voor monumentenpanden

Aftrekposten

Giften
Zorgkosten die niet vergoed zijn door de zorgverzekeraar en die niet onder de eigen bijdrage vallen
-Betaalde partneralimentatie
-Reiskosten openbaar vervoer en ontvangen reiskostenvergoeding werkgever
-Privé betaalde studiekosten waarvoor geen recht was op studiefinanciering

Overig privé zaken

-Wijzigingen in de persoonlijke-/gezins-/woonsituatie
-Voorlopige aanslagen/teruggaven inkomstenbelasting en zorgverzekeringswet
-Ingehouden dividendbelasting, kansspelbelasting en overige voorheffingen
-Gegevens van leningen en andere schulden
-Gegevens van betaalde lijfrentepremies
-Overzicht van betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
-Overzicht van betaalde premie lijfrenteverzekeringen
-Dividendgegevens
-Overzicht van aandelen, ontvangsten en kosten waarin direct of indirect een belang wordt gehouden van minimaal 5%

Onderneming

-Jaaroverzichten zakelijke bankrekeningen
-Jaaroverzichten financieringen
-Kopie laatste kasstaat 2020
-Voorraadlijst per 31-12-2020
-Urenregistratie (bij eenmanszaak, maatschap of VOF)
-Kilometeradministratie van zakelijk gereden kilometers met privé auto

Reageren is niet toegestaan.