• Home »
  • Nieuws »
  • Belasting besparen: investeringsaftrek

Belasting besparen: investeringsaftrek

Investeren, afschrijven en investeringsaftrek?? Als ondernemer krijg je met veel wet- en regelgeving te maken waar je nooit eerder na hebt hoeven denken. Zo ook investeringen, afschrijvingen en investeringsaftrek. Wij leggen je hier uit wat investeringen zijn, hoe je moet afschrijven en wanneer je het beste kunt investeren!

Wat zijn investeringen?

Investeringen zijn zaken die je aanschaft die meer waard zijn als 450 euro en die als bedrijfsmiddel worden gezien. Denk aan een laptop, telefoon, meubilair (het laatste alleen als er een zelfstandige werkruimte is).

Wat zijn afschrijvingen?

Investeringen mogen niet in één keer in mindering van je winst worden gebracht, maar je moet ze zoals we dat noemen “afschrijven”, meestal verdeeld over 5 jaar.

Een voorbeeld van afschrijven:

Als voorbeeld: Je koopt een laptop van 2.500 euro. Je schat dat deze een restwaarde heeft van 250 euro. Je mag dan 2.500-250= 2.250 euro afschrijven in 5 jaar tijd.

Doordat je een laptop aanschaft mag je dan de komende 5 jaar 450 euro van je winst afhalen voordat je er belasting over betaald.

Wat is investeringsaftrek?

Als je voor meer als 2.400 euro (drempelbedrag 2020) per jaar investeert heb je recht op investeringsaftrek. Hierdoor heb je eenmalig een aftrekpost van je winst voor 28% van het bedrag wat je geïnvesteerd hebt in dat jaar. Personenauto’s tellen voor de investeringsaftrek niet mee, en zo zijn er nog een aantal andere zaken die niet mee tellen.

Een voorbeeld van investeringsaftrek:

Een voorbeeld met de zelfde laptop: Je hebt de laptop aangeschaft voor 2.500 euro. In het jaar van aanschaf mag je eenmalig 2.500 x 28% = 700 euro van je winst afhalen voordat je er belasting over betaald.

Ons advies voor jou:

Zoals je leest kan het interessant zijn om investeringen naar voren te halen, zodat je dit jaar makkelijker aan de drempel van 2.400 euro komt, of juist uit te stellen naar volgend jaar zodat je volgend jaar makkelijker aan de drempel komt.

Bekijk daarom elk jaar in november hoeveel je dat jaar al geïnvesteerd hebt en welke wensen je nog hebt. Heb je al flink geïnvesteerd dit jaar? Dan is het hoogstwaarschijnlijk verstandig om dit jaar nog meer investeringen te doen. Heb je dit jaar nog amper geïnvesteerd? Dan kun je nieuwe investeringen beter in het volgende jaar maken, want je hebt dan meer kans dat je dat jaar over de drempel heen komt dan dit jaar.

Vragen?

Heb je nog vragen over investeren, afschrijven of investeringsaftrek?
Neem contact met ons op via 073-6232000 of contact@bfa-advies.nl

Reageren is niet toegestaan.