Tags: , , , ,
  • Home »
  • Nieuws »
  • Aantal boekenonderzoeken door Belastingdienst gedaald

Aantal boekenonderzoeken door Belastingdienst gedaald

Staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen van Financiƫn hebben vragen beantwoord over de tweede voortgangsrapportage 2019 en het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst. Uit die antwoorden blijkt dat het aantal boekenonderzoeken bij zowel grote ondernemingen als het mkb-midden en het mkb-klein de afgelopen jaren is gedaald.

Boekenonderzoek

Uit de cijfers van het aantal boekenonderzoeken dat de Belastingdienst heeft verricht in de jaren 2015 tot en met 2019 is een daling waar te nemen. In 2015 controleerde de Belastingdienst nog bij 971 grote ondernemingen de boeken. In 2019 is dat aantal gedaald naar 654. Voor mkb-midden zijn over 2019 10.500 boekenonderzoeken uitgevoerd (2015: 15.500). Dat is 2,5% op 400.000 entiteiten. Voor het kleinbedrijf gaat het in 2019 om 6.100 boekenonderzoeken (2015: 9.500) op 1,5 miljoen entiteiten. Dat is een percentage van 0,4%. Daarnaast heeft de Belastingdienst 4000 kleinbedrijven bezocht in 2019.

Ook bij zzp’ers behoort een boekencontrole tot de mogelijkheden. De inzet van het instrument boekenonderzoek is echter niet de enige manier om tot een zo hoog mogelijke naleving te komen. Andere instrumenten kunnen effectiever zijn, zoals dienstverlening (bijvoorbeeld een telefoontje), beleid specifiek gericht op fiscaal dienstverleners of een automatische correctie.

Voor zzp’ers zet de Belastingdienst in op het voorkomen van fouten in een zo vroeg mogelijk stadium. Om (onbewuste) fouten tijdig te voorkomen, wordt op beperkte schaal het concept van een automatisch ingevulde winstaangifte getoetst.

Convenant en boekenonderzoek

Ook bij de aanwezigheid van een convenant houdt de Belastingdienst toezicht. Boekenonderzoeken en andere acties in het toezicht van de Belastingdienst zijn en blijven mogelijk.

Behandelde bezwaarschriften mkb-ondernemers

Uit antwoorden op vragen over de tweede voortgangsrapportage Belastingdienst blijkt dat mkb-ondernemers in 2019 afgerond 350.000 bezwaarschriften hebben ingediend. Deze bezwaarschriften zien op de vier grootste middelen: inkomensheffingen, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. De gemiddelde doorlooptijd van de behandelde bezwaarschriften van mkb-ondernemers was in 2019 tot 1 december 2019 146 dagen. Dat betekent dat mkb-ondernemers waarvan het bezwaarschrift behandeld is, gemiddeld gezien 146 dagen na indiening van het bezwaarschrift hierop uitspraak hebben ontvangen.

Reageren is niet toegestaan.