De plannen van Rutte III met ZZP ‘ers en MKB ‘ers

De coalitiepartners van kabinet Rutte III stellen een aantal maatregelen in het vooruitzicht die van belang zijn voor ZZP’ ers en MKB ‘ers. Hierbij een kleine opsomming van de plannen van Rutte III: lees verder…

Nieuw: eenvoudige upload van bonnen met DizzyData app

Onze partner DizzyData (voorheen Newviews) heeft een app gelanceerd waarmee je eenvoudig bonnen kunt inscannen en opsturen naar je boekhouding.

Overal documenten scannen en naar je boekhouding sturen

Je kent het wel. Je bent onderweg en je bent je pen vergeten en je koopt er een bij de Bruna. Dat bonnetje. Waar laat je dat? Weken later kom je het tegen in je portemonnee. Dat moet nog verwerkt worden in je administratie. Er zitten kreukels in en de inkt is vervaagd. Weggooien dan maar of toch aan de accountant geven? lees verder…

Wet DBA blijkt soms valkuil voor zzp’ers

Als ZZP’er ben je niet in loondienst bij een werkgever. Er wordt dus geen (loon)belasting ingehouden op je beloning en je bent niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Maar de winst die je maakt wordt natuurlijk wel belast. Dat gebeurt via de inkomstenbelasting. Omdat je als ZZP’er fiscaal wordt aangemerkt als ondernemer heb je wat fiscale voordelen, zoals aftrekposten en de vrijstellingen voor genieters van winst uit onderneming (zelfstandigenaftrek, ondernemersaftrek).

lees verder……

7 jaar Fiscale bewaarplicht. Hoe zit dat ook al weer?

archeifkast

De bewaarplicht: de meeste ondernemers weten het wel: als ondernemer moet je 7 jaar lang alle administratie bewaren. In de wet staat het zo, dat je boeken, bescheiden en gegevensdragers, die voor de belastingheffing van belang zijn, bewaren. Toen we alles nog in ordners stopten was dat geen probleem: alles, zelfs een kladje moest je bewaren. Dat behoorde allemaal tot de administratie. lees verder…

Deadline voor uitfasering Pensioen Eigen Beheer nadert

Pensioen eigen beheer exit

 

U heeft nog tot 1 juli 2017 voor de eerste stappen in verband met uitfasering Pensioen Eigen Beheer.

Op 30 juni 2017 loopt de coulanceperiode voor de uitfasering van Pensioen Eigen Beheer af. Welke stappen moeten in ieder geval vóór 1 juli 2017 zijn genomen? lees verder…

Maakt de Belastingdienst bezwaar tegen een zich zelf opgelegde aanslag?

 Jaap Zwemmer ergert zich aan de gang van zaken rond de vertrekregeling bij de fiscus en stelt voor om bij belastingplichtigen die een naheffingsaanslag ex art. 32ba Wet LB 1965 hebben gekregen de boete kwijt te schelden.

Ingevolge artikel 32ba Wet LB 1964 wordt een uitkering ingevolge een regeling voor vervroegde uitkering als eindheffingsbestanddeel bij de inhoudingsplichtige belast naar een tarief van 52%. De Belastingdienst had zelf niet in de gaten dat de riante vertrekregeling voor belastingambtenaren als zo’n regeling moest worden aangemerkt. Gevolg daarvan is nu dat aan de Belastingdienst een naheffingsaanslag loonbelasting met boete moet worden opgelegd.

lees verder…

Ondernemersmanifest ONL, doe er iets mee in verkiezingstijd

Met de Tweede Kamerverkiezingen in zicht is het belangrijk dat wij – als ondernemers – er voor zorgen dat de politiek ook gaat luisteren naar ondernemers. Nu is de tijd rijp en moeten de ondernemers hun kans pakken. ONL – Ondernemend Nederland – heeft een ondernemersmanifest gepubliceerd met de oproep om dit manifest onder de aandacht te brengen van toekomstige Kamerleden, wethouders, raadsleden of politieke partijen. Wij ondersteunen dit initiatief van harte. lees verder…

ZZP’ers genieten fiscale voordelen als ze ook ondernemer zijn

 

Als zzp-er wil je natuurlijk ook de fiscale voordelen genieten, zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek en investeringsaftrek. Om daarvoor in aanmerking te kunnen komen, moet je ook door de Belastingdienst worden aangemerkt als ondernemer. Soms blijkt de Belastingdienst daar anders over te denken als jij zelf. Zo vanzelf sprekend is het dus niet dat je ook fiscaal wordt aangemerkt als ondernemer. lees verder…