Wet DBA blijkt soms valkuil voor zzp’ers

Als ZZP’er ben je niet in loondienst bij een werkgever. Er wordt dus geen (loon)belasting ingehouden op je beloning en je bent niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Maar de winst die je maakt wordt natuurlijk wel belast. Dat gebeurt via de inkomstenbelasting. Omdat je als ZZP’er fiscaal wordt aangemerkt als ondernemer heb je wat fiscale voordelen, zoals aftrekposten en de vrijstellingen voor genieters van winst uit onderneming (zelfstandigenaftrek, ondernemersaftrek).

lees verder……

7 jaar Fiscale bewaarplicht. Hoe zit dat ook al weer?

archeifkast

De bewaarplicht: de meeste ondernemers weten het wel: als ondernemer moet je 7 jaar lang alle administratie bewaren. In de wet staat het zo, dat je boeken, bescheiden en gegevensdragers, die voor de belastingheffing van belang zijn, bewaren. Toen we alles nog in ordners stopten was dat geen probleem: alles, zelfs een kladje moest je bewaren. Dat behoorde allemaal tot de administratie.

Nu gaat veel digitaal. Hoe zit het dan met de bewaarplicht?

Maar tegenwoordig worden documenten ook veelal digitaal ontvangen. En hoe moet je die documenten dan bewaren? Of je wilt af van je ordner met documenten. Kun je dan zo maar een digitale kopie van het document op slaan en het origineel weg gooien? Den modernen mensch zou zeggen: daar maken we geen probleem van. Maar de Belastingdienst denkt daar weer anders over.

Wat zijn nu de regels?

Albert van Ruijven-Rojek heeft voor Twinfield / De online accountant uitgezocht hoe de actuele stand van zaken is. Hij kwam tot de conclusie dat er bij de fiscale bewaarplicht nog behoorlijk wat komt kijken. In zijn blog legt hij precies uit hoe de bewaarplicht in elkaar steekt.

 

Deadline voor uitfasering Pensioen Eigen Beheer nadert

Pensioen eigen beheer exit

 

U heeft nog tot 1 juli 2017 voor de eerste stappen in verband met uitfasering Pensioen Eigen Beheer.

Op 30 juni 2017 loopt de coulanceperiode voor de uitfasering van Pensioen Eigen Beheer af. Welke stappen moeten in ieder geval vóór 1 juli 2017 zijn genomen?

 

De directeur-grootaandeelhouder en de bv moeten afspreken dat de huidige opbouw van het Pensioen Eigen Beheer (PEB) per 1 juli 2017 stopt. Om de afspraak tussen de dga en de bv te bekrachtigen is het nodig om de algemene vergadering van aandeelhouders bij elkaar te roepen. De tussen de dga en bv gemaakte afspraak om de pensioenopbouw stop te zetten en het besluit van de algemene vergadering kunt u als addendum bij de pensioenbrief voegen.

Als een dga een elders verzekerd pensioen heeft en dit wil terughalen naar het PEB moet het verzoek tot overdracht uiterlijk 30 juni 2017 door de verzekeraar zijn ontvangen. De verzekeraar heeft daarna de gebruikelijke termijn om het verzoek af te handelen.

Let op!

De beslissing om het PEB fiscaal gefaciliteerd af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting hoeft dus niet voor het einde van de coulanceperiode te zijn genomen. De directeur-grootaandeelhouder heeft hiervoor nog tot en met 31 december 2019 de tijd.

BFA Belasting- en administratie consulenten voorzien u graag van advies bij de te maken keuzes.

Bron: Belastingdienst

Maakt de Belastingdienst bezwaar tegen een zich zelf opgelegde aanslag?

 Jaap Zwemmer ergert zich aan de gang van zaken rond de vertrekregeling bij de fiscus en stelt voor om bij belastingplichtigen die een naheffingsaanslag ex art. 32ba Wet LB 1965 hebben gekregen de boete kwijt te schelden.

Ingevolge artikel 32ba Wet LB 1964 wordt een uitkering ingevolge een regeling voor vervroegde uitkering als eindheffingsbestanddeel bij de inhoudingsplichtige belast naar een tarief van 52%. De Belastingdienst had zelf niet in de gaten dat de riante vertrekregeling voor belastingambtenaren als zo’n regeling moest worden aangemerkt. Gevolg daarvan is nu dat aan de Belastingdienst een naheffingsaanslag loonbelasting met boete moet worden opgelegd.

Ondernemersmanifest ONL, doe er iets mee in verkiezingstijd

Met de Tweede Kamerverkiezingen in zicht is het belangrijk dat wij – als ondernemers – er voor zorgen dat de politiek ook gaat luisteren naar ondernemers. Nu is de tijd rijp en moeten de ondernemers hun kans pakken. ONL – Ondernemend Nederland – heeft een ondernemersmanifest gepubliceerd met de oproep om dit manifest onder de aandacht te brengen van toekomstige Kamerleden, wethouders, raadsleden of politieke partijen. Wij ondersteunen dit initiatief van harte.

ONL header Ondernemersmanifest

Visie ONL

 

In het ondernemersmanifest doet ONL een oproep om knelpunten die een verdere economische groei in het MKB blokkeren aan te pakken. Wij herkennen die knelpunten ook in de dagelijkse praktijk bij onze klanten:

 

  • De wet Werk en Zekerheid moet op de schop
  • Er moet een nieuw economisch beleid komen (graag met visie)
  • Drastische vereenvoudiging van het Belastingstelsel
  • Veranker de positie van de zelfstandige professional in de arbeidsmarkt
  • Kort de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte fors in en stop deze verplichting bij niet-arbeidsgerelateerde ziektegevallen
  • Verminder nu eindelijk eens effectief de regeldruk

Het volledige manifest kun je hier lezen. Meer informatie over ONL kun je vinden op hun website.

ZZP’ers genieten fiscale voordelen als ze ook ondernemer zijn

 

Als zzp-er wil je natuurlijk ook de fiscale voordelen genieten, zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek en investeringsaftrek. Om daarvoor in aanmerking te kunnen komen, moet je ook door de Belastingdienst worden aangemerkt als ondernemer. Soms blijkt de Belastingdienst daar anders over te denken als jij zelf. Zo vanzelf sprekend is het dus niet dat je ook fiscaal wordt aangemerkt als ondernemer.

 

Fiscale voordelen, dáár gaat het om

Vooral in het eerste jaar van je ondernemerschap, juist als je die fiscale faciliteiten hard nodig hebt, gebeurt het regelmatig dat de Belastingdienst tot de slotsom komt, dat je fiscaal niet wordt aangemerkt als ondernemer. Het gevolg: weg zelfstandigenaftrek, startersaftrek en investeringsaftrek.

Om ongelukken te voorkomen heeft de Belastingdienst een ondernemerscheck ontworpen en online gezet. Na het invullen van de ondernemerscheck zie je een indicatie of de Belastingdienst je als fiscaal ondernemer zal aanmerken of niet.

Trouwens, ook als de Ondernemerscheck gunstig uit valt, is het verstandig de uitkomst te downloaden en te bewaren. Mochten er geschillen met de Belastingdienst ontstaan dan is de uitkomst van de check weliswaar niet doorslag gevend maar het is ieder geval een aspect dat mee telt in de afweging achteraf.

Aandachtspunten

Let op 1 : vul de check nauwkeurig in. Let op de details want soms kunnen ogenschijnlijk kleine nuances het verschil maken tussen ondernemer zijn of niet;
Let op 2 : de check is gebaseerd op standpunten van de Belastingdienst. Dikwijls heeft de belastingrechter in individuele gevallen beslist dat de door de Belastingdienst gebruikte criteria of interpretatie van de feiten niet juist zijn. Het is daarom raadzaam om een deskundige het door de Belastingdienst ingenomen standpunt te laten beoordelen, óók als dat standpunt voort vloeit uit een online-check afkomstig van de Belastingdienst.

Praktijkvoorbeeld

Accountancy Vanmorgen publiceerde recent een voorbeeld, waaruit zeer duidelijk blijkt dat de Belastingdienst achteraf vaak tot een ander besluit komt dan de zzp-er / ondernemer zelf. Een mooi voorbeeld hoe je in de praktijk bedrogen uit kunt komen.