Salarisadministratie

De loonstrook is voor een werknemer erg belangrijk.
Natuurlijk moet er berekend wordt wat er van zijn bruto salaris onder de streep over blijft.
Maar de loonberekening is in Nederland nog zo ingewikkeld, dat de meeste werknemers er blindelings op vertrouwen dat de loonberekening juist is.
Als echter blijkt dat de loonberekening niet juist is, dan geeft dat veel onrust.
En op onrust in zijn bedrijf zit geen enkele ondernemer te wachten.

Salarisadministratie
Reden genoeg dus om zeer zorgvuldig uit te kiezen aan wie de loonberekeningen worden uitbesteed.
Als ondernemer kun je de administratieve verwerking van lonen en salarissen op meerdere manieren uitbesteden.

Zo is er de kale serviceverwerking. De te verwerken lonen en salarissen worden, meestal digitaal, ingeleverd en de verwerking vind plaats zonder enige controle. Het resultaat valt te raden: dikwijls herberekeningen en foutencorrectie. Bovendien blijft de meestal op dit gebied onervaren ondernemer inhoudelijk verantwoordelijk voor de loonadministratie.

Ook is het mogelijk de loonverwerking helemaal uit te besteden. Het bureau berekent de lonen, houdt rekening met cao ontwikkelingen en verzorgt vaak ook nog de betaling. Natuurlijk is deze verwerkingsmethode duurder, maar herbergt tevens het gevaar in zich dat het loonbureau automatisch ook de loonhoogte en daarmee de ondernemingskosten van de klanten beïnvloed.

Daarom hebben wij gekozen voor een middenweg. De hoogt van het bruto-loon, is de verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf. Natuurlijk tippen wij onze klant wel op cao – ontwikkelingen, maar uiteindelijk blijft de loonhoogte een zaak voor de ondernemer. Wij zijn verantwoordelijk voor een juiste administratieve verwerking. Daarom wordt er gebruik gemaakt van zeer geavanceerde loonverwerkingssoftware, die de lonen in alle branches kan verwerken.

Onze salarisexperts:

Hans van der Pol

Wim Kappert