Resultaten

Actueel inzicht in de cijfers is zeer belangrijk voor ondernemers.
Wij helpen je inzicht te krijgen en te houden.
Zo houdt je grip op je zaak.
Enkel wanneer je grip hebt kun je tijdig bijsturen.
Zo worden gewenste resultaten veel eerder bereikt.

Waarom is actueel inzicht zo belangrijk?
We horen ondernemers wel eens zeggen dat ze het niet doen voor het geld, en er niet rijk hoeven te worden.
Maar je bent je onderneming wel gestart met een een doel.
Stel je nu eens voor hoeveel meer je kunt bereiken wanneer je wel meer geld tot je beschikking hebt?
Wanneer je meer inzicht hebt in de cijfers kun je sneller zien waar je nog geld laat liggen en zo sneller bijsturen.
Ook kunnen wij bij een actueel bijgewerkte administratie beter inschatten wat er aan de kant gezet moet worden voor je belastingen.
En wat je daarna over hebt om je salaris, kosten en investeringen van te betalen.

Jaarcijfers en tussentijdse cijfers
Niet alleen inzicht in de actuele cijfers is van belang. Nog steeds worden jaarcijfers en tussentijdse cijfers gevraagd voor allerlei doeleinden. Natuurlijk is de Belastingdienst geïnteresseerd in de ontwikkeling van de onderneming. Maar ook banken en andere instellingen maken gebruik van deze cijfers.
Reden genoeg dus om de nodige aandacht aan de cijfers te besteden. We doen een laatste controle van de verwerkte administratie. We leggen belangrijke zaken vast in ons dossier en stellen het benodigde verslag voor je op. Voor besloten vennootschappen zijn er wettelijke regels gesteld waaraan een jaarverslag moet voldoen. De eisen worden strenger naarmate de ondernemingen groter worden. De jaarverslagen van BFA-Advies voldoen aan deze wettelijke eisen.

Voor eenmanszaken en vennootschappen onder firma zijn er geen wettelijke voorschriften. Daarom stemmen we vooraf samen met de ondernemer af wat zijn behoeften zijn. Want waarom zouden we een jaarverslag opstellen wanneer er vervolgens nooit meer iemand naar kijkt?

Informatief, duidelijk, volledig en eenvoudig zijn onze uitgangspunten bij alle verslaggeving.

Onze cijfer experts:

Kees de Groot

Johan van ’t Verlaat

Paul van Antwerpen

Yvonne van Hemert